Onze vakmensen maken uw hekwerk in onze eigen werkplaats aan de Zinkstraat in Ridderkerk.

Mikkers

Privacyverklaring

Mikkers Special Constructions vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@mikkers-sc.nl.

 • Artikel 1 Wie zijn wij?

  Mikker Special Constructions is een eenmanszaak, gevestigd te (2984 AL) Ridderkerk aan de Zinkstraat 11. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433811. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 • Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

  Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

  Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot drie jaar na uw laatste bestelling.

  Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in het klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.
  Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin foto’s van de projecten die wij voor u hebben uitgevoerd wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren dit materiaal onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

  Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.
  Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 3 jaar na afhandeling verwijderen.

  Mikkers Special Constructions heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.
  Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.
  Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.
  Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.
  Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
  Ten behoeve van uw persoonlijke account op onze website verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren uw accountgegevens totdat u uw account bij ons verwijdert.

  Ook maken wij, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen onze camerabeelden maximaal 3 werkdagen bewaren.
  Wanneer u bij ons heeft gesolliciteerd en wij een werkrelatie met u aangaan, verwerken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, BSN, IBAN, opleiding en diploma’s en eventueel pasfoto. Wij hebben deze gegevens nodig inzake het sluiten van onze arbeidsovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren omdat wij uw salaris bijvoorbeeld niet kunnen uitbetalen. Tevens maken wij vanuit een wettelijke verplichting een kopie van uw ID of paspoort en vragen wij u om een loonbelastingverklaring. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat u uit dienst bent in onze administratie. Uw kopie identiteitsbewijs verwijderen wij na 3 jaar. Wanneer u bij ons heeft gesolliciteerd maar wij geen werkrelatie aangaan, verwijderen wij uw gegevens van het sollicitatieformulier direct.

  Als uw werkgever zijnde, melden wij u aan bij een pensioenfonds. Wij verwerken hiervoor uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, BSN, burgerlijke staat en benodigde gegevens van uw eventuele partner en/of kind(eren. Zonder deze gegevens kan uw pensioen niet correct worden toegepast. Wij versturen deze gegevens naar onze partner en zijn gebonden aan de bewaartermijnen van de uitvoerder.
  Wanneer u tijdelijk niet meer voor ons kunt werken, bijvoorbeeld wanneer u ziek bent of met zwangerschapsverlof gaat, melden wij u tevens aan bij het UWV of verzuimverzekeraar. Wij gebruiken hiervoor gegevens als uw naam, BSN en uitgerekende datum bij zwangerschap. Wij hebben deze gegevens nodig om een ziektemelding te maken of zwangerschapsverlof voor u aan te vragen. Wij sturen deze gegevens door naar het UWV en zijn aan hun bewaartermijnen gebonden.

 • Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

  Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 • Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Mikker Special Constructions om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in uw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

  Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@mikkers-sc.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 • Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

  Mikkers Special Constructions zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 • Artikel 6 Slotbepalingen

  Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@mikkers-sc.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.